Tab CMK

Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024

25 juni 2019 - 09:00

Cultuureducatie met Kwaliteit zet zich in voor goed cultuuronderwijs waarbij kinderen plezier hebben en tegelijkertijd belangrijke vaardigheden leren. Leerlingen die in aanraking komen met kunst en cultuur leren hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. Zo helpt cultuuronderwijs kinderen zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. In Helmond is CultuurContact penvoerder van CmK in Helmond.

Op dinsdag 11 juni presenteerde Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021 – 2024. We zijn verheugd om te zien dat cultuureducatie - en specifiek de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit - (wederom) een van de belangrijke uitgangspunten voor de aankomende jaren is!