Cultuurcontact Helmond
- ©Ksenia Chernaya, Pexels

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft deze rijksbijdrage toegekend voor de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De provincie Noord-Brabant en 54 gemeenten verdubbelen dit bedrag om in te zetten op professionalisering, kansengelijkheid en de verduurzaming van het cultuurcurriculum op scholen.

 

Unieke samenwerking

In oktober 2020 dienden zeven cultuurinstellingen een uniek plan in om Brabantse leerlingen een zo breed mogelijke toegang tot kunst en cultuur te bieden. Brabant is de eerste provincie in Nederland dat zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde. Provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg vonden elkaar in een samenwerking die Brabant in staat stelt de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. Doordat bijna alle Brabantse gemeenten meedoen, hebben vrijwel alle Brabantse leerlingen toegang tot cultuuronderwijs.

 

Ambitieuze plannen

Nu de zeven cultuurinstellingen de beschikking in handen hebben, kan gestart worden met het uitvoeren van de ambitieuze plannen. Denk daarbij aan het opzetten van een gezamenlijk scholingsaanbod, het doorontwikkelen van de trajecten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast waarmee Brabantse scholen tot betekenisvolle cultuureducatie kunnen komen en het gezamenlijk werken aan kansengelijkheid voor iedere leerling in Brabant. Daarnaast staan de samenwerkingspartners voor de uitdaging om scholen die nog niet deelnemen aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit over de streep te trekken.

 

Gezamenlijke inspanning

Naast het in gang zetten van de inhoudelijke projecten, gaat penvoerder Kunstloc Brabant met de 54 gemeenten afspraken maken over de inzet van intermediairs, budgetten en de lokale werkwijze. Met deze gezamenlijke inspanning - waaraan alle overheidslagen bijdragen - bieden we alle Brabantse kinderen kwalitatief cultuuronderwijs.

 

BrabantStad

Het ingediende plan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is ontwikkeld door de uitvoerende organisaties Nieuwe Veste in Breda, CultuurContact in Helmond, Huis73 in ’s‑Hertogenbosch, CiST in Tilburg, De Muzelinck in Oss, Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant. De aanvraag kwam tot stand in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad, waarin de Provincie en de vijf grote steden gezamenlijk belangrijke thema’s oppakken, waaronder kunst en cultuur.