Meer Muziek in de Klas Helmond
Meer Muziek in de Klas Helmond

Méér Muziek in de Klas Lokaal Helmond

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Méér Muziek in de Klas Lokaal Helmond

Waarschijnlijk heb je het al voorbij zien komen: Helmond gaat aan de slag met meer muziek in de klas.

Er gebeurt momenteel al veel op verschillende scholen met muziek. Dat heeft alles te maken met de regeling IMPULSGELDEN, die ervoor heeft gezorgd dat het muziekonderwijs in Helmond een impuls heeft gekregen. Nu de regeling voor de eerste scholen afloopt, zou daarmee het muziekonderwijs ook zo maar weer kunnen verdwijnen. 

Tegelijkertijd heeft Hogeschool de Kempel een beweging in gang gezet waarbij wordt ingezet op structurele muzieklessen voor aankomende leerkrachten basisonderwijs.

Beide ontwikkelingen zijn voor Hogeschool de Kempel en CultuurContact aanleiding geweest, om het project ‘Meer Muziek in de Klas’ naar Helmond te halen.

 

Wat willen we bereiken?

‘Muziek’ wordt weer structureel in het curriculum van de school opgenomen.

Er worden weer muzieklessen gegeven zodat er ‘meer muziek in de klas’ komt.

Een eerste stap hierin, is het ondertekenen van een convenant op 20 november 2019 door Helmondse basisscholen en culturele partners. 

 

Wat is er al gebeurd?

Op initiatief van Hogeschool de Kempel en CultuurContact is een eerste aanzet gedaan en zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. In maart was er een kick-off met Mark Mieras, waarin het belang van muziekonderwijs nogmaals werd onderstreept. Daarna volgden bijeenkomsten met het onderwijs, schoolbesturen QliQ primair en OBSH, initiatiefnemers en culturele partners. Burgemeester Elly Blanksma ondersteunt het initiatief als ambassadrice van Méér Muziek in de Klas Lokaal Helmond.

 

Hoe nu verder: Méér Muziek in de Klas Lokaal Helmond

Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk 'Meer muziek in de Klas' gerealiseerd wordt, is er ook geld nodig. CultuurContact is samen met haar partners aan het onderzoeken waar deze gelden vandaan kunnen komen en hoe deze straks ingezet kunnen worden. Zoals het er naar uitziet zal e.e.a. middels een matchingsregling tot stand komen. Meer informatie hierover volgt zodra er meer over bekend is.