Cultuurcontact Helmond
Cultuurcontact Helmond - ©Webdog

Doorlopende leerlijn Kunst en Technologie

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Cultuurcontact Helmond

Doorlopende leerlijn Kunst en Technologie

Onze toekomst wordt steeds meer bepaald door technologie en het internet. Technologie maakt een hele nieuwe wereld van creativiteit mogelijk.

De afgelopen jaren zijn er steeds sneller nieuwe kunstvormen met verbindingen met kunst en technologie ontstaan. Deze hybride kunstrichting had alleen nog geen plek in het onderwijs. Er was behoefte aan leerdoelen en gedragsindicatoren waarmee kunst en technologie een plek kunnen krijgen in het cultuuronderwijs.

Daarom hebben de zes bureaus voor cultuureducatie in Brabant een nieuwe leerlijn kunst en technologie ontwikkeld. Geen stapeling van activiteiten, maar een taal waarmee school en aanbieder aan de hand van leerlingengedrag kunnen bespreken wat er ontwikkeld moet of kan worden, gelinkt aan de doelen binnen de onderwijssituatie. De leerlijn kunst en technologie is zo ontwikkeld dat deze aansluit bij de culturele ladekast, een programma waarmee scholen de kwaliteit van hun eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma geeft invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.