Boekenfestival
Boekenfestival

Nationaal Programma Onderwijs en cultuur

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Nationaal Programma Onderwijs en cultuur

Scholen zijn momenteel druk bezig om voor het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ (NPO) een schoolprogramma op te stellen voor komend schooljaar. Op de vraag hoe cultuureducatie hierin een rol kan spelen en of er aanbod is dat ingezet kan worden, informeren we je graag!

 

Cultuureducatie draagt bij aan betere leerprestaties en stimuleert het creatief proces bij kinderen. Door middel van cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden. Handig in deze 21e eeuw! Cultuureducatie kan ingezet worden via de inhoud van het leergebied kunst en cultuur, en/of als interventie voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Cultuureducatie kan ingezet worden als doel en/of als middel.


Aanknopingspunten voor cultuureducatie
De Menukaart van het NPO biedt verschillende mogelijkheden om extra aandacht te geven aan cultuureducatie.


Activiteiten
Via het de aanbodpagina van CultuurContact kunnen gemakkelijk activiteiten worden gevonden. Door middel van de filters kan een activiteit worden gezocht die aansluit bij jullie programma. Je komt zo ook uit bij de aanbodpagina van de diverse culturele aanbieders.


Kunstvakdocent
Indien je komend schooljaar voor een langere periode wilt inzetten op cultuureducatie, kunnen wij je in contact brengen met een kunstvakdocent die kan voldoen aan jullie wensen.


Maatwerk
CultuurContact kan helpen bij het vormgeven van het cultuuronderwijs, zoals het opstellen van het cultuurbeleidsplan, de keuze uit het Kunstmenu en het implementeren van culturele activiteiten in de school. Indien je binnen het NPO extra aandacht wil geven aan cultuureducatie, kunnen wij helpen met het vormgeven van de inhoud. Maak je wensen aan ons kenbaar en wij zorgen voor maatwerk.


Vakoverstijgend
Cultuureducatie kan als doel worden ingezet, maar zeker ook als middel ter ondersteuning om andere doelen te bereiken. Wij bespreken graag de mogelijkheden met je.


Deskundigheidsbevordering
Vanuit CultuurContact kunnen wij via onze samenwerkingspartners, trainingen voor leerkrachtenteams verzorgen. Indien hier behoefte aan is, horen wij dat graag. We leveren graag maatwerk.


Wij hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien je vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op!