CultuurContacten

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

CultuurContacten

Tegelijk met het ontstaan van de marktplaats cultuureducatie werd in 2005 een stuurgroep opgericht. Deze stuurgroep gold als een adviesorgaan  en zag erop toe dat de marktplaats haar onafhankelijke functie correct uitvoerde. Met ingang van de nieuwe beleidsperiode 2013-2016 veranderde CultuurContact van een marktplaats cultuureducatie in een bureau voor cultuuronderwijs. De stuurgroep bleef echter aan, om op die manier op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van CultuurContact en om haar functie als adviesorgaan te kunnen handhaven.

Eind 2017 hebben de organisaties en scholen die zitting nemen in de stuurgroep de wens uitgesproken om op een andere manier samen te komen. Ook CultuurContact voelde de noodzaak om de bijeenkomsten een andere inhoud te geven.

Daarom is besloten om de stuurgroep om te vormen tot een leergemeenschap, met de passende naam: CultuurContacten. Doel van deze gemeenschap is brainstormen over thema’s of vragen die leven binnen de Helmondse culturele wereld. Iedereen is welkom om onderwerpen aan te dragen en aan te sluiten. 

CultuurContact peilt in het veld of meer mensen deze vraag hebben, organiseert een bijeenkomst en afhankelijk van het onderwerp zullen mensen worden uitgenodigd.

Er is geen sprake van een vaste groep, maar van een groep in wisselende samenstelling. Zo kunnen we als groep zo goed mogelijk aansluiten bij het onderwerp en kunnen mensen vooraf bepalen of ze denken een bijdrage te kunnen leveren. Of misschien kennen zij wel iemand die nog veel beter kan aansluiten. De bijeenkomsten duren maximaal anderhalf uur. CultuurContact faciliteert en organiseert de bijeenkomsten.

 

De eerste bijeenkomst:Voor de eerste bijeenkomst hebben we als onderwerp ‘Vraag en (educatief) aanbod’. Deze vraag kwam vanuit de culturele aanbieders: hoe kunnen zij ervoor zorgen dat het aanbod afgestemd is op de wens van het onderwijs? Hier hangen weer andere vragen aan:  Met welke vorm en via welk medium bieden we de lesvoorbereidingen aan? Welke (tijds)investering kan de school doen? Hoe om te gaan met een zeer divers niveau (van basisberoeps tot gymnasium)?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we input nodig van (vak)docenten en mogelijk andere mensen uit het onderwijs, maar ook de input van de aanbieders. CultuurContact wil verschillende partijen de mogelijkheid geven elkaar voor dit soort vragen te ontmoeten.

De eerste bijeenkomst vindt plaats half februari. Om de definitieve datum vast te stellen sturen we in oktober/november een datumprikker rond. Wil je hier graag bij aanwezig zijn of ken je iemand die we zeker moeten uitnodigen? Laat het dan vooral weten!