Cultuurcontact Helmond
- ©Foto door Dom J.

Veranderingen cultuurbudget voor scholen

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Veranderingen cultuurbudget voor scholen

Hoe zit het nou precies met de beschikbare middelen voor cultuureducatie? Vanuit het Rijk krijgen scholen budget dat bestemd is voor cultuureducatie. Vroeger waren deze middelen gelabeld en wist je precies hoeveel geld er per kind beschikbaar was voor cultuureducatie. Met het invoeren van de wet 'Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs' is er een en ander veranderd. 

 

Landelijk

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ echter van toepassing. Hierdoor zijn de gelden die voorheen gelabeld waren aan cultuureducatie, samengevoegd met andere middelen,  waardoor niet meer zichtbaar is, wat er voor cultuureducatie per leerling beschikbaar is.  Ons advies is:  Zorg voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Binnen de lumpsum is ook budget opgenomen dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Voorheen was dit  € 111,53 per school en € 21,51 per leerling.

 

zorg voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie

 

Helmond

In Helmond is er een extra subsidiebedrag van € 3,00 per leerling beschikbaar voor activiteiten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit kun je bijvoorbeeld als korting inzetten bij afname van het Kunstmenu. Maar je mag ook zelf met ideeen komen. Activiteiten moeten wel voldoen aan de voorwaarden van CmK. Daarnaast zijn er ook middelen beschikbaar voor professionalisering van je team. Voor al je vragen rondom financiering en CmK kun je contact opnemen met Mieke.

Vanuit Méér Muziek in de Klas zijn er gelden beschikbaar speciaal voor muziekonderwijs. Neem hierover contact op met Kirsten. En voor alle informatie over financiering van cultuureducatie en extra manieren om jouw plannen te financieren (denk bijvoorbeeld aan de subsidie Museumschatjes of de CJP pas), kun je een kijkje nemen op deze pagina