Eerste bijeenkomst CultuurContacten

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Eerste bijeenkomst CultuurContacten

De eerste bijeenkomst CultuurContacten vond plaats op 19 februari in het Annatheater. Gespreksleider Wim Maasakkers ging met genodigden (educatiemedewerkers van de culturele instellingen, ICC’ers van de basisscholen en vakdocenten CKV/Mediakunst van het voortgezet onderwijs) aan de slag met de meest prangende vragen rondom het thema: 'Hoe zorgen we ervoor dat het culturele aanbod zo goed mogelijk aansluit op de vraag van het onderwijs?'

Het werd een levendige bijeenkomst waarin over en weer werd gesproken over de wensen van het onderwijs aan de ene kant en het educatieaanbod van het culturele veld aan de andere kant.  Waar kunnen beide partijen daarin aansluiting vinden?

Duidelijk is dat er geen eenduidige antwoorden te vinden zijn. Op de vraag hoe scholen een bezoek aan een culturele activiteit het liefst willen voorbereiden kwamen diverse antwoorden. Heel veel hangt af van het soort onderwijs en de niveauverschillen tussen verschillende leerlingen.

De belangrijkste bevinding van de middag is het belang van meer en intensiever contact tussen aanbieder en school. Scholen werken veel vanuit thema's en staan open voor aanbod dat past binnen die thema's. Vaak worden culturele activiteiten ervaren als 'iets wat erbij komt' in plaats van iets wat lesstof-vervangend kan worden ingezet. De aanwezigen realiseerden zich dat intensiever contact ook arbeidssintensief is en daarmee niet altijd haalbaar.

Was je niet aanwezig op 19 februari en wil je een inhoudelijk verslag ontvangen? Dan kun je dit verslag opvragen bij CultuurContact via 0492 - 4776654

De volgende bijeenkomst CultuurContacten staat gepland voor 10 april. Vakdocenten voortgezet onderwijs van verschillende middelbare scholen uit Helmond komen dan samen in Lokaal42. Zij gaan met elkaar in gesprek over het vak CKV en de verschillende invullingen die de scholen daaraan geven. Ook op de agenda staat de doorlopende leerlijn Mediakunst die op dit moment wordt ontwikkeld door de vijf bureau's cultuuronderwijs van de vijf grote steden in Brabant (Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond)

In de volgende nieuwsbrief lees je uiteraard meer over de tweede bijeenkomst CultuurContacten.