Cultuurcontact Helmond
Cultuurcontact Helmond - ©Dave van Hout

Rock 'n Rollators - Keep on rocking!

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Rock 'n Rollators - Keep on rocking!

Jullie hebben iets bij me losgemaakt. Ik was in een zwart gat gevallen na mijn pensionering, maar nu voel ik weer een vuur branden!

Op 13 november 2022 stonden zes bands en één solist van van gemiddeld 70 jaar de sokken uit hun schoenen te spelen voor een uitverkochte zaal in de Cacaofabriek. Het was de kers op de taart van het project 'Rock 'n Rollators'. Al een half jaar stonden deze 65-plussers wekelijks te repeteren in de kelder van Kunstkwartier onder leiding van twee bandcoaches. Met als einddoel: het concert. Maar waar we vooraf op hoopten werd waarheid: het concert bleek voor velen geen eindstation, maar was juist het beginpunt om op eigen houtje met elkaar verder te gaan in wat zij het allerliefst doen. Samen muziek maken. En eten!

Naast het muzikale aspect van het project was er namelijk veel ruimte voor het sociale gevolg. Mensen sloten vriendschappen. Sociale netwerken werden vergroot. Maar soms  betekende het project zelfs nog meer voor individuele gepensioneerden. 

Het project heeft me door een zware bestralingsperiode geholpen. Muziek maken zorgde voor een hele positieve afleiding

Dat smaakt naar meer!

Gevolg is dat zo'n tweederde van de groep nog steeds wekelijks, al dan niet in wisselende samenstellingen, repeteert bij Kunstkwartier. Er zijn nieuwe 65-plussers bijgekomen en Kunstkwartier organiseert eens in de maand een workshop. Maar we willen ook gaan werken aan een nieuwe editie met nieuwe deelnemers. Want dat er nog meer muzikaal talent in Helmond te vinden is, staat voor ons buiten kijf. En wie weet waar we eindigen? Bij een stijf uitverkocht seniorenfestival bijvoorbeeld!  

Mijn man was behoorlijk neerslachtig. Nu maakt hij twee keer in de week muziek en straalt hij weer!

Cultuurcontact Helmond
Cultuurcontact Helmond - © Dave van Hout