CmK
CmK

Monitor Cultuureducatie

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Monitor Cultuureducatie

Vorige maand publiceerde het Fond voor Cultuurparticipatie de onderzoeksresultaten van de landelijke monitor cultuureducatie, een onderzoek in samenwerking met het ministerie van OCW, naar de stand van zaken van cultuureducatie in het basisonderwijs. Een citaat uit het rapport:

“Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) onderscheiden zich positief van niet deelnemende scholen op onderwerpen zoals visie, doorgaande leerlijn, deskundigheid van leerkrachten en samenwerking met de culturele omgeving”

Het rapport laat een stijging zien op het gebied van deskundigheidsbevordering van leerkrachten, met name bij scholen die deelnemen aan het traject ‘Impuls muziekonderwijs’. Meer resultaten lees je in dit artikel van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook een link naar het volledige rapport is hier te vinden.

 

Tegelijkertijd heeft CultuurContact in het kader van CmK, onderzoeksbureau Lefers van der Zande opdracht gegeven onderzoek te doen naar de resultaten van CmK in Helmond. In verschillende rondetafelgesprekken is gekeken naar de successen en de verbeterpunten vanuit Beeldende Kunst, Muziek en Literatuur, de disciplines waaraan op diverse scholen in Helmond het afgelopen jaar vanuit CmK is gewerkt.  Neem voor een uitgebreid verslag van de bevindingen contact op met CultuurContact. Hieronder een korte samenvatting:

De discipline beeldende kunst begint binnen de scholen die aan deze activiteiten deelnemen, een sterke positie te verwerven. De leerlingen, maar ook de leerkrachten zijn erg enthousiast. De leerlingen hebben geleerd op een ‘andere’ manier te kijken. Ook aan de deskundigheid van leerkrachten is hard gewerkt. Ze hebben steeds meer tools om zelf tot goede beeldende opdrachten te komen. Dit enthousiasme is inspirerend en ‘prettig besmettelijk’. Door gebruik van de Culturele Ladekast is er echt een doorlopende leerlijn en een samenhangend beeldend programma ontstaan.

De relatie met andere vakken en leergebieden wordt ook steeds meer gelegd door beeldende activiteiten te verbinden aan themagerichte projecten. Er wordt meer en vaker vakoverstijgend gewerkt. 

De verbetering van de kwaliteit van literatuureducatie gaat in kleine stappen; de versterking van de deskundigheid van de leerkracht is de eerste (grote) stap. Daar waar mogelijk wordt literatuureducatie al wel vakoverstijgend aangeboden; men zoekt actief naar mogelijkheden om de koppeling te maken met andere vakken (zoals geschiedenis) of met andere thema's. Leerkrachten zijn aan de slag gegaan om zich literatuur binnen de klas eigen te maken en er (nieuwe) toepassingen voor te zoeken. Dat is positief.

Ook bij muziek zien we sterk het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten terug. Er is bij leerlingen echt sprake van talentontwikkeling.  Dat is voor een groot deel te danken aan de toegenomen vaardigheden van de leerkrachten: zij durven meer, stappen steeds meer over hun handelings- verlegenheid heen en doen gaandeweg steeds meer zelfvertrouwen op. De kwaliteit van de lessen gaat ook steeds verder omhoog. Wel is er de wens om verder de verdieping op te zoeken. De Culturele Ladekast kan hierin een goede leidraad zijn. Ook op gebied van verbinding tussen muziek c.q. dans en andere (kunst-)disciplines en leergebieden is nog veel te winnen. Wel is de samenwerking met de vakdocenten erg intensief en wordt deze zeer gewaardeerd.