Cultuurcontact Helmond
Cultuurcontact Helmond

Cultuureducatie met Kwaliteit

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Cultuureducatie met Kwaliteit

CultuurContact is penvoerder van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Het doel van dit programma is het realiseren van een vaste plek voor kwalitatief goede cultuureducatie binnen het lesprogramma van de school. Om dit programma tot een succes te maken, ondersteunen wij de scholen door een ontwikkeltraject met hen te starten. Dit is een meerjarig traject waarbij de scholen werken aan een visie op cultuureducatie, een cultuurplan, deskundigheidsbevordering en doorgaande leerlijnen. Scholen worden dit gehele traject persoonlijk begeleid.