Cultuureducatie met kwaliteit

De overheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. De regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ komt voort uit het programma van het ministerie van OCW dat tot doel heeft cultuureducatie te borgen door middel van een landelijk samenhangende aanpak. Het beoogt de kwaliteit, in het bijzonder van het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’ in het primair onderwijs, te bevorderen.

Het doel is om ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs, waarbij scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren.

“Kunst moet je je eigen maken – liefst van jongs af aan”

minister Bussemaker op de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit in 2013

De Culturele Ladekast

Om praktisch aan de slag te kunnen met Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde Cultuurwinkel Breda in 2011 een theoretisch raamwerk voor de doorlopende leerlijn cultuureducatie. Er ontstond een basismodel, gebaseerd op vier vermogens die de leerling ontwikkelt middels cultuuronderwijs.

In 2012 werden de krachten van de vijf bureaus voor cultuuronderwijs van Breda, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Helmond (ook wel de B5 genoemd) gebundeld, waarbij ieder bureau een leerlijn voor een voor specifieke kunstdisciplines voor zijn rekening nam. In mei 2013 nam minister Bussemakers van OCW de publicatie De Culturele Ladekast, een doorgaande leerlijn cultuureducatie in ontvangst. De Culturele Ladekast biedt leerkrachten houvast bij het kiezen van een programma, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de culturele vermogen bij de leerlingen. De cultuuraanbieders hebben met de  Culturele Ladekast een instrument van een cultuureducatief aanbod dat naadloos aansluit op de vraag van de school. Zie onderstaand filmpje over de Culturele Ladekast, ontwikkeld door Cultuurwinkel Breda.
Het basismodel van de Culturele Ladekast wordt uitgewerkt tot leerlijnen in de disciplines dans-drama-muziek-beeldende kunst-literatuur-erfgoed-design-beeldcultuur. CultuurContact overlegt in Helmond met de scholen op welke leerlijn zij in willen steken. Klik hier om De Culturele Ladekast te open (PDF formaat).


Ook voor de komende vier jaar heeft CultuurContact subsidie ontvangen om regie te voeren op  het onderdeel Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De komende vier jaar ligt de focus op verbinden, verankeren en samenbrengen. Lees hier het hele plan voor Cultuur met Kwaliteit 2017 – 2020.