Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Cultuuronderwijs op jouw school krijgt een nieuwe impuls met Cultuureducatie met Kwaliteit! We slaan de handen ineen om leerlingen mee te nemen in de wereld van bijvoorbeeld muziek, theater, dans of cultureel erfgoed. CmK draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Ook bevordert het de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Benieuwd wat CmK voor jouw school kan betekenen? Lees snel verder of neem contact op met Mieke en Kirsten.

Wat is CmK?

Het doel van de regeling CmK is, ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs. En waarbij scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren. Lees hier meer over op de website van Cultuureducatie met kwaliteit of klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie over CmK 2021-2024, ookwel CmK3 genoemd.

 

    


 

Hoe word ik CmK school?

Om CmK school te worden, neem je contact op met CultuurContact. Samen gaan we kijken wat het voor jouw school betekent om CmK school te worden. We stellen de vragen wat gebeurt er al op het gebied van cultuureducatie en wat kan er beter? Wat zijn de wensen van jouw school, want die staan altijd voorop. Let op: aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Het is namelijk onze taak om jullie daarbij te begeleiden.

Waar moet ik verder nog aan voldoen?

In de loop van de komende jaren dat je gebruik gaat maken van de CmK gelden, zorgt jouw school ervoor dat er één of twee collega's als ICC'er(s) worden of zijn opgeleid. Er vinden tweemaal per jaar voortgangs- en/of evaluatiegesprekken plaats. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met een of meerdere culturele instellingen in de stad. Dat laatste wordt in de meeste gevallen al geraliseerd omdat er vanuit het Kunstmenu al een vaste samenwerking bestaat met de Helmondse culturele instellingen. Bovendien heeft CultuurContact contact met alle Helmondse basisscholen.

Praktisch instrument

Om praktisch aan de slag te kunnen met Cultuureducatie met Kwaliteit is een theoretisch model ontwikkeld, de Culturele Ladekast, gebaseerd op de vier vermogens die de leerling ontwikkelt middels cultuuronderwijs. We hebben het over de receptieve vermogen, de creërende vermogens, de reflectieve en de analyserende vermogens. De Culturele Ladekast biedt leerkrachten houvast bij het kiezen van een programma, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de culturele vermogen bij de leerlingen. 

Zelf al praktisch aan de slag gaan met je eigen klas? Ga dan naar CmK Cinema voor leuke online lessen die je direct in de klas kunt geven!

Ervaringen

Meer dan de helft van de Helmondse scholen doen al mee met het Cultuureducatie met Kwaliteit programma. Daarnaast zijn er een aantal scholen die hebben aangegeven zich te willen orienteren op deze regeling. Wat een mooi nieuws! Hieronder laten we contactpersonen aan het woord uit het onderwijs die sinds kort of al wat langer werken met CmK op school.

 

"Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen in aanraking komen met de vele facetten van cultuur, creativiteit en kunst. Door deelname aan het programma van Cultuureducatie met Kwaliteit, zorgen we er samen voor dat voor al onze leerlingen deze bijzondere wereld open gaat en staat."
BS De Korenaar

"Het resultaat van een traject CMK houdt in dat je onderwijsvisie t.o.v. cultuuronderwijs goed onder de loep wordt genomen en wordt aanscherpt. De combinatie van vakspecialisten die samenwerken met het onderwijs resulteert in gedegen doorgaande cultuurleerlijnen die geborgd worden. Ik raad iedere school zo'n ontwikkeltraject aan!" 
OBSH bovenschools cultuur coördinator

We zijn ook benieuwd naar jullie ervaringen, dus neem gerust contact met ons op.