Over CultuurContact

Wij zijn CultuurContact!

cultuurparticipatie voor onderwijs, zorg & welzijn CultuurContact draagt zorg voor cultuurparticipatie in het onderwijs en binnen het domein 'zorg en welzijn'. CultuurContact is een bemiddelaar tussen het Primair- en Voortgezet onderwijs en het culturele veld. We brengen de vraag van scholen en het aanbod van kunst- en cultuureducatieve organisaties bij elkaar. 

CultuurContact is in 2005 ontstaan vanuit de afdeling kunsteducatie onderwijs van het toenmalige Kunstencentrum Helmond en was een initiatief van de Provincie Noord Brabant in samenwerking met de gemeente Helmond. Vanaf 2009 ontvangt CultuurContact subsidie vanuit het Rijk (Fonds voor Cultuurparticipatie ) en de gemeente Helmond. CultuurContact is een zelfsturende organisatie binnen Kunstkwartier.

In 2017 is het bureau een nieuwe beleidsperiode ingegaan met de nieuwe richtlijnen vanuit het Fonds, Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Deze periode loopt van 2017 tot en met 2020. Meer informatie over CmK in Helmond vind je hier.

Wil je meer weten over CultuurContact? Neem gerust contact  met ons op!