Cultuurcontact Helmond
Wat is het je Waard? - ©Erfgoed Brabant

Wat is het je waard

In het project worden historische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog door lokale verhalen dichtbij gehaald en wordt stilgestaan bij moeilijke keuzes die mensen moesten maken. Het project wordt door de leerkracht zelfstandig uitgevoerd. De leerkracht kan ervoor kiezen het pakket in september te behandelen met als thema de bevrijding van Brabant, of tijdens nationale Bevrijdingsdag in mei.

TERUG

doelgroep
Primair Onderwijs, Voortgezet onderwijs
Groep 7, Groep 8 VMBO, HAVO/VWO Onderbouw
Type
Lespakket
Discipline
Erfgoed
Locatie
Op school in de klas
Duur
3 lessen
Aanbieder
Erfgoed Brabant
Meer Info

Lespakket Wat is het je waard

In oorlogstijd kan een keuze grote gevolgen hebben. Het afwegen van dilemma's staat centraal in het project Wat is het je waard? In dit lesmateriaal worden lokale historische gebeurtenissen uit Helmond tijdens de Tweede Wereldoorlog dichterbij gehaald. De leerlingen onderzoeken de keuzes die mensen maakten en stellen zich voor hoe zij gehandeld zouden hebben.

Dit project is nu gratis beschikbaar voor iedereen die aan de slag gaat met de thema’s oorlog en bevrijding!

Download hier het lesmateriaal in PDF.

Oorlog in Helmond in beeld? Digitaal beeldmateriaal is beschikbaar en vanaf 16 september op te vragen via stichting Helmond 25 september 1944.

Neem contact op met Gerard van de Weijer via gerardvandeweijer@gmail.com

 

Meer doen met de bevrijding?

* Bibliotheek Helmond-Peel heeft een boekencollectie samengesteld met als thema Tweede Wereldoorlog. Deze collectie is te vinden via onderstaande link.

https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas/tweede-wereldoorlog.html

Voor vragen of extra informatie kun je contact opnemen met Simone de Man via s.d.man@bibliotheekhelmondpeel.nl

 

* Via entoen.nu is een verzameling te vinden van digitaal materiaal over de Tweede Wereldoorlog

https://www.entoen.nu/nl/annefrank

https://www.entoen.nu/nl/tweedewereldoorlog