Cultuurcontact Helmond
Cultuurcoördinator: rollen en competenties - ©LKCA

Cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC)

Een cultuurcoördinator ontwikkelt in overleg met het team en de directie een beleidsplan voor kunst- en cultuureducatie. De cultuurcoördinator vertaalt de visie in beleid, bewaakt de voortgang, onderhoudt contacten met culturele instellingen en coördineert de culturele activiteiten op school. Na afloop van de cursus kun je als cultuurcoördinator meteen aan de slag met het tijdens de cursus ontwikkelde kunst- en cultuurbeleidsplan.

TERUG

doelgroep
Primair Onderwijs, Leerkrachten Primair onderwijs, Professionalisering
Type
Netwerk & Professionalisering
Locatie
CultuurContact Kromme Steenweg 16 Helmond
Data
30-10-2024 | 13-11-2024 | 27-11-2024 | 08-01-2025 | 29-01-2025 | 19-02-2025 | 12-03-2025 | 02-04-2025
Duur
8 woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur
Kosten
€850
Aanbieder
CultuurContact
Partners
Hogeschool de Kempel

De cursus

Tijdens de cursus verwerf je inzicht in de wijze waarop je school bezig is met  kunst- en cultuureducatie en wat nog ontbreekt of verbeterd kan worden. Je ontwikkelt een visie op cultuuronderwijs en vertaalt deze in beleid. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het schrijven van een beleidsplan kunst- en cultuureducatie voor je eigen school. Daarbij overleg je met het schoolteam en de directie zodat draagvlak voor de plannen ontstaat. Je leert eveneens met welke culturele instellingen je kunt samenwerken.

 

De bijeenkomsten zijn zeer gevarieerd. Je maakt kennis met het beleid rondom kunst en cultuureducatie, de competenties van een cultuurcoördinator en hoe je kunt samenwerken met instellingen in de schoolomgeving. Elke bijeenkomst kent eveneens een praktisch component in de vorm van een culturele workshop. Als je de cursus hebt afgerond ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat. Je kunt jezelf dan officieel Interne Cultuur Coördinator noemen en je bent voldoende gekwalificeerd om in te stromen in de Registeropleiding Cultuurbegeleider, je bent onderdeel van het landelijk ICC-netwerk en wordt uitgenodigd voor regionale en landelijke (netwerk) bijeenkomsten. 

 

 

Doelgroep: Leerkrachten PO en kunstvakdocenten / onderwijscoördinatoren culturele instellingen.

Studiebelasting: 60 uur

Kosten: €850 

Voor leerkrachten die werkzaam zijn op scholen in Helmond, bestaat de mogelijkheid om vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 50% van de kosten te declareren. Neem hiervoor contact op met Mieke.

Voor deelnemers die verbonden zijn aan een school buiten Helmond, is het vaak ook mogelijk om een vergoeding te ontvangen vanuit de regeling CmK. Informeer hiervoor bij de intermediair cultuureducatie waartoe jouw school behoort. 

Inschrijfformulier onder aan de paginaInschrijven ICC-cursus

Het veld Voornamen is verplicht
Het veld Roepnaam is verplicht
Het veld Straat en Huisnummer is verplicht
Het veld Postcode is verplicht
Het veld Woonplaats is verplicht
Het veld E-mailadres is verplicht
Het veld Mobiel nummer is verplicht
Het veld Geboortedatum is verplicht
Het veld Geboorteplaats is verplicht
Ja: Nee: Het veld Werkzaam op School is verplicht
Het veld Vooropleiding is verplicht
 
Ik verklaar door verzending van dit formulier dat ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld. Ik ga akkoord met de voor deze opleiding/training geldende inschrijfvoorwaarden.
Ga alsjeblieft akkoord met de voorwaarden.