Cultuurcontact Helmond
Cultuurcoördinator: rollen en competenties - ©LKCA

Cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC)

Een cultuurcoördinator ontwikkelt in overleg met het team en de directie een beleidsplan voor kunst- en cultuureducatie. De cultuurcoördinator vertaalt de visie in beleid, bewaakt de voortgang, onderhoudt contacten met culturele instellingen en coördineert de culturele activiteiten op school. Na afloop van de cursus kunt u als cultuurcoördinator meteen aan de slag met het tijdens de cursus ontwikkelde kunst- en cultuurbeleidsplan.

TERUG

doelgroep
Primair Onderwijs, Leerkrachten Primair onderwijs
Type
Netwerk & Professionalisering
Locatie
CultuurContact Kromme Steenweg 16 Helmond
Data
28-10; 11-11; 25-11; 16-12; 20-01; 10-02; 03-03; 14-04;
Duur
8 woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur met tijdens de laatste bijeenkomst een afsluiting met uitreiking certificaten.
Kosten
€825
Aanbieder
CultuurContact
Partners
Hogeschool de Kempel
Aanmelden

Aanmelden via Hogeschool De Kempel

*Leerkrachten die werkzaam zijn op scholen in Helmond krijgen vanuit de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit via CultuurContact de helft van de cursus vergoed.

De cursus

Tijdens de cursus verwerf je inzicht in de wijze waarop je school bezig is met  kunst- en cultuureducatie en wat nog ontbreekt of verbeterd kan worden. Je ontwikkelt een visie op cultuuronderwijs en vertaalt deze in beleid. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het schrijven van een beleidsplan kunst- en cultuureducatie voor je eigen school. Daarbij overleg je met het schoolteam en de directie zodat draagvlak voor de plannen ontstaat. Je leert eveneens met welke culturele instellingen je kunt samenwerken.


De bijeenkomsten zijn zeer gevarieerd. Je maakt kennis met het beleid rondom kunst en cultuureducatie, de competenties van een cultuurcoördinator en hoe je kunt samenwerken met instellingen in de schoolomgeving. Elke bijeenkomst kent eveneens een praktisch component in de vorm van een culturele workshop. Als je de cursus hebt afgerond ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat. Je kunt jezelf dan officieel Interne Cultuur Coördinator noemen en je bent voldoende gekwalificeerd om in te stromen in de Registeropleiding Cultuurbegeleider, je bent onderdeel van het landelijk ICC-netwerk en wordt uitgenodigd voor regionale en landelijke (netwerk) bijeenkomsten. 


Doelgroep: Leerkrachten PO en kunstvakdocenten / onderwijscoördinatoren culturele instellingen.

Studiebelasting: 50 uur