CC tab

Terugblik opening Culturele jaar

01 oktober 2018 - 00:00

Met trots kijken we terug op een geslaagde openingsbijeenkomst van het culturele jaar op 17 september in Het Speelhuis in Helmond. In een volle zaal luisterden afgevaardigden uit zowel het primair- als het voortgezet onderwijs én het culturele veld, naar verschillende sprekers.

De aftrap was voor Mieke Chatrou die namens CultuurContact iedereen welkom heette. Mieke vertelde over de doelen van CultuurContact. Een belangrijk doel is de kwaliteit van cultuureducatie op scholen naar een hoger plan tillen en borgen in het curriculum. Middels deelname aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), kunnen scholen hieraan werken. Dit landelijke traject is al op verschillende scholen in Helmond ingezet. Wil je weten of dit ook iets kan zijn voor jouw school? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op!

Eén van de gastsprekers tijdens de openingsbijeenkomst was Hedi Egelmeers. Zij sprak namens bibliotheek Helmond-Peel. Haar bijdrage ging over ‘Ontdek je wereld’, een project dat literatuur op verschillende manieren inzet: vanuit de kunsten, koppelen aan wereldoriëntatie en natuurlijk als input voor leesbevordering. Het mooie van ‘Ontdek je wereld’ is,  dat er veel plaats is voor de input van leerkrachten. Meer informatie over ‘Ontdek je wereld’ vind je hier. Je inschrijven voor de Kennismiddagen? Hier lees je er alles over!

Marvin Corneille vertelde vanuit de OBS-scholen Helmond over hoe binnen OBS Helmond CmK wordt vormgegeven. Ondertussen zijn er twaalf ICC’ers, vijf muziek-specialisten en één cultuurbegeleider op de zeven OBSH scholen. Ze hebben met CmK ingezet op professionalisering van het cultuuronderwijs, door ontwikkeling, investering en het creëren van draagvlak op de scholen.

Brenda van Hoof haakte in om namens OMO-scholengroep Helmond te vertellen over cultuureducatie op deze onderling van elkaar verschillende VO scholen. Zo is er een overkoepelende cultuurvisie geschreven, daarnaast heeft elke school een eigen cultuurbeleidsplan. Cultuureducatie wordt vakoverstijgend ingezet, waarbij de culturele wereld van de leerlingen stap voor stap wordt vergroot.

Het enthousiasme waarmee verteld werd over de manier waarop cultuureducatie op verschillende manieren wordt ingezet en doorontwikkeld, zorgde voor een betrokken publiek. De middag werd afgesloten met een rondleiding door een nog niet- officieel geopend Speelhuis. Heel bijzonder,  zo’n kijkje achter de schermen. We kijken met recht terug op een succesvolle bijeenkomst.

Benieuwd naar wat CultuurContact voor jouw school of organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op! We zijn te bereiken op info@cultuur-contact.nl of 0492-476654.