Kunstmenu 2019-2020 | Groep 7

Omschrijving

Dit schooljaar staan de disciplines Beeldend en Erfgoed centraal in het Kunstmenu van groep 7. Groep 7 gaat langs bij Museum Helmond voor de Expo in kader van het Lucas Gassel jaar en krijgt het pakket Wat is het je waard. In het project worden historische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog door lokale verhalen dichtbij gehaald en wordt stilgestaan bij moeilijke keuzes die mensen moesten maken. Het project wordt door de leerkracht zelfstandig uitgevoerd. De leerkracht kan ervoor kiezen het pakket in september 2019 te behandelen, of in mei 2020.

Als extra, vrij te kiezen, onderdeel biedt Bibliotheek Helmond-Peel het (Reizend Boekenfestival) aan. Met boeken kun je van alles! En dat zal tijdens het festival blijken want de kinderen gaan verhalen tot leven brengen door aan de slag te gaan met verschillende cultuurdisciplines zoals drama, beeldend, literatuur, muziek en film. 


Periode: 19-08-2019 - 03-07-2020
Leerjaar: Groep 7

Onderdelen