Cultuurcontact Helmond

Muziektafel

Muziektafel

Muziekonderwijs is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge brein. Toch heeft niet elk kind de mogelijkheid om zelf of in groepsverband muziek te ontdekken of zelf te maken. In 2019 is als onderdeel van een landelijk initiatief de stichting Méér Muziek in de Klas Helmond opgericht met als doel om kinderen op de Helmondse basisscholen door middel van professionele en financiële ondersteuning in projecten meer muziekonderwijs te geven. Helaas zijn we allemaal heel  kort na de start van dit initiatief geconfronteerd met Covid en kwam alles tot stilstand. 

Gelukkig kunnen we het nu weer oppakken! Dat willen we doen met een inspiratiesessie voor alle betrokken partijen, enerzijds de vertegenwoordigers van de basisscholen en anderzijds de muziekverenigingen en aanbieders van muziek.

Daarom organiseert Méér Muziek in de Klas Helmond de Muziektafel. Een avond om samen ideeën op te doen, voorbeelden te delen en elkaar te inspireren. Onder leiding van onze burgemeester en ambassadeur van eer Muziek in de Klas Helmond, Elly Blanksma gaan we werken aan ons gezamelijk doel dat op korte termijn alle kinderen op de Helmondse basisscholen meer muziekonderwijs gaan genieten.