Cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC)

Cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC)

Een cursus voor iedereen met een hart voor Cultuureducatie. Een cultuurcoördinator ontwikkelt in overleg met het team en de directie een beleidsplan voor kunst- en cultuureducatie. De cultuurcoördinator vertaalt de visie in beleid, bewaakt de voortgang, onderhoudt contacten met culturele instellingen en coördineert de culturele activiteiten op school. Na afloop van de cursus kunt u als cultuurcoördinator meteen aan de slag met het tijdens de cursus ontwikkelde kunst- en cultuurbeleidsplan. Cursusdata zijn 28-10; 11-11; 25-11; 16-12; 20-01; 10-02; 03-03; 14-04